finans nedir

Finans Nedir?

Finans, farklı şekil ve türlerde oluşan bir giderin karşılanabilmesi amacıyla gerekli olan paranın nasıl bulunacağı ve bulunan paranın en optimum şekilde nasıl kullanabileceği hususlarında yürütülen tüm faaliyetler bu kavramın kapsamında ele alınmaktadır. İşletme finansmanı, bir işletmenin sahip olduğu bütün varlıklarının ve oluşan diğer bütün giderleri için ihtiyaç duyacağı paranın farklı yöntemler (örn: kredi) ve türlerde (örn: çekler) piyasalardan para (fon) temin edilmesidir. Şahsi finans ise aynen işletmelerde olduğu gibi şahısların…Continue reading Finans Nedir?