finans nedir

Finans Nedir?

Finans, farklı şekil ve türlerde oluşan bir giderin karşılanabilmesi amacıyla gerekli olan paranın nasıl bulunacağı ve bulunan paranın en optimum şekilde nasıl kullanabileceği hususlarında yürütülen tüm faaliyetler bu kavramın kapsamında ele alınmaktadır.

İşletme finansmanı, bir işletmenin sahip olduğu bütün varlıklarının ve oluşan diğer bütün giderleri için ihtiyaç duyacağı paranın farklı yöntemler (örn: kredi) ve türlerde (örn: çekler) piyasalardan para (fon) temin edilmesidir.

Şahsi finans ise aynen işletmelerde olduğu gibi şahısların ihtiyaç duydukları paraları uygun koşullarda bulup, en uygun şekilde kullanabilmeleri anlamına gelmektedir.

Kamu finansmanı, bir başka adıyla kamu maliyesi hakkında söz konusu kamu olduğu için belli yasalar çerçevesinde işleyen, fon meselesini sadece karlılık açısından değil aynı zamanda kamu yararı açısından da ele alan ve bu çerçevede kamu kuruluşlarının para ihtiyacını giderecek bilimsel temelli bir disiplindir diyebiliriz. Bilindiği üzere diğerlerinden farklı olarak tek kaynak olmamakla beraber kamu finansmanı için ana kaynak vergilerdir.

Bu genel tanımlamalardan sonra gelelim söz konusu finansmanın nasıl ve hangi yollarla temin edilebileceğine…

Konuya işletmeler açısından baktığımızda genellikle ilk kaynak işletme sahiplerinin kişisel varlıklarının şirkete aktarılmasıdır. Bir diğer sık kullanılan finansman yöntemi ise doğrudan borç almak ya da banka kredisi kullanmaktır. Mal varlıklarının bir kısmını satarak finansman elde etmek de bir diğer finansman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Muhasebe dilinde meselenin genel çerçevesini çizmek istersek, kısaca bir şirketin bilançosunun pasifindeki tüm kalemlerdir (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar (örn: borçlar, krediler) ile özkaynaklar (örn: sermaye, kar)) diyebiliriz. Burada belirtmemiz gereken bir husus yabancı kaynakların faiz ve vade farkı gibi aynı zamanda gider de doğuran kaynaklar olduğudur.

Tüm bu finansal işlemlerin etkin ve verimli olarak nasıl yapılacağı ile ilgilenen bilim dalı ise ise finansal yönetim’dir ve finansal işlemler kapsamındaki tüm süreçleri (planlama, yönetim, analiz vd.) kapsamaktadır.

Firmaların finansal ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların sürekliliği neticesinde ise fon arz ve taleplerinin buluştuğu finansal piyasalar oluşmuştur.

Finansal piyasalarda tüm bu finansal işlemler yürütülürken yapılan işlemlerin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığı ölçmek ve değerlendirmek te gerekmektedir. Bu amaçla yapılan çeşitli işlemlerin (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) bütününe de finansal analiz denilmektedir. Bu analizler sayesinde işletmenin mali durumu net olarak ortaya konularak izlenebilmekte ve gereken müdahaleler yapılabilmektedir. Bu analizlerin bir amacı da şirketin borç verenler tarafından borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olup olmadığının anlaşılabilmesi ve buna göre söz konusu şirkete borç verip vermeyeceklerine daha sağlıklı olarak karar verebilmelerine yardımcı olabilmek içindir.
Yapılan finansal analizler neticesinde işletmeler ileriye dönük finansal faaliyetlerini planlamak zorundadırlar. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ise finansal planlama denilmektedir. Finansal planlama kapsamında tespiti ilk yapılması gereken husus, işletmenin ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğunun tespitidir.
Sonraki makalelerimizde burada kısaca değindiğimiz tüm kavramları ve bunların işleyiş şekillerini detaylı olarak sizlerle paylaşacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir